LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
Realizacja Wakacyjnych Obozów Naukowych

Lublin, dnia 6 sierpnia 2012 roku


Cokolwiek
umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć,
może też
osiągnąć. (Napoleon Hill)


    Celem Projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgminazjalnych województw: opolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Cele szczegółowe to:

  • wsparcie procesu rozwijania poziomu kompetencji kluczowych uczniów w ramach programów nauczania;
  • zwiększenie dostępności do uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania kompetencji kluczowych.

    Wakacyjne Obozy Naukowe realizowane w ramach projektu są doskonałą formą zarówno zdobywania wiedzy jak i wypoczynku. W roku bieżącym Wakacyjne Obozy Naukowe odbywały się w Poroninie (Ośrodek „Limba”) oraz w Lidzbarku Welskim k/Działdowa (Ośrodek „Pod Lipami”).
    Zgodnie z założeniami w każdym turnusie uczestniczyło po 10 uczniów danej Kompetencji ze szkół uczestniczących w realizacji Projektu. Uczestnikami poszczególnych turnusów byli uczniowie objęci kształtowaniem Kompetencji w zakresie języków obcych, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. Podczas WON realizowany był program merytoryczny i rekreacyjno-sportowy. Programy merytoryczne opracowane przez poszczególnych trenerów obejmowały głównie zajęcia umożliwiające motywowanie uczniów do nauki poprzez ich aktywizowanie, organizację zajęć w sposób niekonwencjonalny w różnorodnych formach. Zależnie od potrzeb zajęcia odbywały się zarówno w salach Ośrodków, jak również w terenie. Prowadzone w ten sposób zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Taki sposób realizacji zajęć sprzyjał zaangażowaniu uczniów w zajęcia oraz zwiększeniu ich zainteresowania rozwijaniem własnych umiejętności. Program edukacyjno – rekreacyjno – sportowy ukierunkowano na rekreację i poznanie regionów oraz kultury i obyczajów miejscowej ludności. Organizowane były wycieczki do Malborka, Lidzbarka, Muzeum Pożarnictwa, Zakopanego, na baseny termalne do Szaflar, rajd pieszy na Rusinową Polanę, spotkania z góralem. Młodzież brała także udział w rozgrywkach sportowych. Organizowano turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego.
W roku bieżącym aura nie zawiodła organizatorów. Młodzież korzystała z uroków kąpieli słonecznych i wodnych nad jeziorem Lidzbarskim.


    Organizatorzy Wakacyjnych Obozów Naukowych serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia!

 


 

Dokumenty:

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wakacyjnych Obozów Naukowych

Załącznik - lista uczestników wytypowanych do udziału WON

 

W okresie wakacyjnym br. odbędzie się pierwsza tura Wakacyjnych Obrowów Naukowych z udziałem uczniów ze szkół, które wdrażają kompetencję matematyczną oraz kompetencję z języka obcego (j. niemieckiego i j. rosyjskiego).

Z każdej klasy należy wytypować 10 uczniów i 4 uczniów rezerwowych. Uczniowie do WON powinni być typowani wg. obowiązującego regulaminu rekrutacji.

Jako kryterium - frekwencja należy przyjąć datę: do 31 marca 2011 r. (włączając również semestr pierwszy).

Czas trwania WON: 7 dni, każda 10 osobowa grupa uczniów biorących udział w obozach wyjeżdża wraz z opiekunem-nauczycielem danej kompetencji. Tylko w szczególnych przypadkach opiekunem może być inny nauczycieli wskazany przez Dyrekcję szkoły.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w WON będą zobowiązani do ich wypełnienia wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz nauczycielami. Szkolny administrator będzie odpowiedzialny za zebranie wypełnionych kart kwalifikacyjnych i odesłanie na adres Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie.

W celu usprawnienia rekrutacji uczniów zostaną Państwu przesłane gotowe tabele w wersji elektronicznej, uwzględniające kryteria wynikające z Regulaminu, tak, aby Państwo mogli wpisywać uczniów. Tabele te należy odsyłać na adres anna.krol@wsei.lublin.pl