LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
REGULAMIN KONKURSU „GRANTY DLA SZKÓŁ" ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

REGULAMIN KONKURSU „GRANTY DLA SZKÓŁ" ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI - program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej CEL: Celem konkursu jest sprawdzenie zakresu zdobytych kompetencji kluczowych przez uczniów oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych i najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć egzemplifikujących nabycie kompetencji kluczowych.

Regulamin Konkursu

Wniosek o przyznanie grantu

Wzór sprawozdania