LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
Działania w Projekcie

W ramach działań w Projekcie:

  1. Zostanie utworzony portal edukacyjny „kluczowE-kompetencje", na którym będzie się odbywać komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami i partnerem w Projekcie.
  2. Odbędą się seminaria dla organów prowadzących i pracowników oświaty w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, służące diagnozie sytuacji lokalnej i regionalnej oraz prezentacji umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.
  3. Przeprowadzone będą zajęcia w 40 szkołach zgodnie z opracowanymi autorskimi programami i metodami uwzględniającymi cztery kompetencje kluczowe w zakresie nauk: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości
  4. W celu doskonalenia nabywanych przez uczniów kompetencji kluczowych, poza zajęciami w szkołach zostaną zorganizowane: Wakacyjne Obozy Naukowe, Koła Naukowe, Studium Kompetentnych Liderów, Przedsiębiorstwo Symulacyjne.
  5. Dla nauczycieli zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu metodyki rozwijania kompetencji kluczowych.
  6. Zostaną przeprowadzone półroczne seminaria - „Platforma kompetencji" dla nauczycieli, służące współpracy, wymianie doświadczeń, spostrzeżeń we wdrażanych w szkołach programach.