LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
Granty

Dobiega końca realizacja działania „Granty dla szkół”. Każda szkoła, która uczestniczy w projekcie miała za zadanie przygotować dwa wnioski konkursowe. W konkursie udział brali uczniowie wszystkich czterech kompetencji, a projekty nad którymi pracowali powstawały pod bacznym okiem nauczycieli realizujących projekt SKK2.

Tak zostało przygotowanych 80 wniosków konkursowych, z których wybrano 40 jako te najlepsze. Zakupiono i przekazano szkołom sprzęt oraz inne pomoce i materiały niezbędne do realizacji Grantów.

Tematyka realizowanych projektów jest przeróżna. Każdy realizowany „Grant” wykorzystuje wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu czterech kluczowych kompetencji tj. matematyczno –przyrodniczej, j. obcego, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej.

O to efekt pracy uczniów i nauczycieli:

Szkoła

Nazwa Grantu

Realizacja

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

Skuteczni w poszukiwaniu pracy

Prezentacja

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu

Zastosowanie tablicy interaktywnej w kształtowaniu kluczowych kompetencji na zajęciach szkolnych

Fotokronika

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju

„Kulinarna podróż po hrabstwie kłodzkim – sposobem promocji regionu i źródłem wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju zawodowego

Przewodnik

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.

„Nowoczesna obsługa klienta, dostosowana do potrzeb wymagającego konsumenta, z uwzględnieniem nowinek technicznych”

Fotokronika

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

„Nowe technologie ICT w zawodzie”

Fotokronika

Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie

„E-busnes – poradnik jak założyć działalność w necie”

Prezentacja

Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

„Pozyskiwanie środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej”.

Prezentacja
Fotokronika

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

„Młodzi Architekci”

Prezentacje
Fotokronika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.

„Biuro Kariery”

Fotokronika

Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.

„ZSE-u nas firma jak się zwie”

Prezentacja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

„Mój zawód – moja szkoła”

Prezentacje
Fotokronika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

„Droga do sukcesu na egzaminie maturalnym z języka angielskiego i matematyki”

strona www

Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie

„Centrum promocji szkoły i kompetencji kluczowych”

Prezentacje
Film

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

„Szkolna wytwórnia materiałów edukacyjnych „HELP”

Film

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

„Absolwent na europejskim rynku pracy”

Film