LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
Konferencja podsumowująca realizacje projektu: „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo – zachodniej”

W imieniu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Lidera Projektu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – Partnera Projektu, serdecznie  zapraszamy na konferencję podsumowującą Projekt: „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych polski centralnej i południowo – zachodniej”.

Konferencja odbędzie się 05 grudnia 2013 r., w godz. 10.00-15.40  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, ul. Strzegomska 55 - Aula,  53-611 Wrocław                              

Uprzejmie prosimy o mailowe (skk@dsw.edu.pl) lub telefoniczne (071 356 15 38) potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 29 XI 2013 r. do godziny 12.00.

program