LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
Województwo kujawsko-pomorskie

 

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, ul. Kościuszki 6
  2. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul. Batorego 43/49
  3. Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie, ul. Dworcowa 53
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, ul. Browarowa 14
  5. Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31