LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
Warsztaty
 
 
Podsumowanie warsztatów dla nauczycieli
27 lipiec 2010
W dniu 1. lipca 2010 r. zakończyły się warsztaty dla nauczycieli województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i wielkopolskiego w Hotelu „Gromada" w Poznaniu, z zakresu metodyki programu rozwijania Kompetencji Kluczowych.  Warsztaty odbywały się w dniach
Harmonogram warsztatów z zakresu metodyki programu rozwijania Kompetencji Kluczowych
23 czerwiec 2010
Harmonogram warsztatów z zakresu metodyki programu rozwijania Kompetencji Kluczowych dla nauczycieli: przedsiębiorczości i technologii informacyjnej w terminie 28.06 - 29.06.2010 matematyki i języków obcych w dniach 30.06 - 1.07.2010   Hotel GROMADA***ul
Informacja dla nauczycieli - uczestników czerwcowych warsztatów
18 czerwiec 2010
W związku ze zbliżającym się terminem II tury warsztatów, zachęcam wszystkich nauczycieli do zabrania ze sobą laptopów w celu usprawnienia pracy przy analizie, ocenie oraz ewentualnych korektach autorskich programach nauczania podczas warsztatów. Należy również pa
Informacja dla nauczycieli piszących autorskie programy nauczania
14 czerwiec 2010
W związku ze zbliżającymi się terminami warsztatów dla nauczycieli piszących autorskie programy nauczania, przypominamy o konieczności zgłaszania uczestnictwa w organizowanych spotkaniach. Czas trwania poszczególnych warsztatów to 2 dni, dlatego też istnieje możliwo
Informacja dla nauczycieli – uczestników kwietniowych warsztatów
14 maj 2010
W celu uzyskania zwrotu kosztów dojazdu należy dostarczyć wypełnione dokumenty: oświadczenie ubiegającego sie o zwrot kosztów dojazdu oświadczenie przewoźnika do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu ul. Wagonowa 9,53-609 Wrocławtel.: +48 71 356 15 38fax: +
Spotkania Warsztatowe
7 maj 2010
W chwili obecnej, po pierwszych spotkaniach warsztatowych, nauczyciele z poszczególnych szkół uczestniczących w projekcie opracowują autorskie programy nauczania.  Prace te  prowadzone są pod kierunkiem Koordynatorów merytorycznych z poszczególnych komp
Warsztaty dla nauczycieli z zakresu przygotowania autorskich programów nauczania
29 kwiecień 2010
Głównym zadaniem realizowanym w ramach  Projektu jest opracowanie i wdrożenie autorskich programów nauczania, będących bazą do wszystkich  działań w ramach Projektu. Programy autorskie uwzględniać będą kształtowanie kompetencji kluczowych, potrzeby rynku p
Warsztaty Kompetencji Kluczowych - informacje techniczne
16 kwiecień 2010
W związku z tym że pierwszy etep warstatów odbędzie się w sali konferencyjne (brak możliwości pracy przy komputerze) proszę o zabranie ze sobą w miare możliwości laptopów.
Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty
12 kwiecień 2010
W celu uzyskania zwrotu kosztów dojazdu proszę o dostarczenie na warsztaty kwietniowe wypełnionych dokumentów: oświadczenie ubiegającego sie o zwrot kosztów dojazdu oświadczenie przewoźnika
Warsztaty z zakresu metodyki programu rozwijania Kompetencji Kluczowych
12 kwiecień 2010
I etap warsztatów dla nauczycieli języków obcych, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej i matematyki z województw kujawsko- pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego uczestniczących w projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji odbędzie się w Poz