LIDER PROJEKTU
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Mełgiewska 7-9,
20-209 Lublin
tel./fax: +48 81 749 32 39
  PARTNER PROJEKTU
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 356 15 38
fax: +48 71 356 15 39
Konkurs Grantów
 
 
Wyniki konkursu „Granty dla Szkół"
8 luty 2012
Ocena dokonywana była z wykorzystaniem Karty oceny merytorycznej. Ocenie podlegały wnioski złożone przez każdą ze szkół. Każda szkoła oceniana była oddzielnie. Do realizacji kierowany jest każdorazowo wniosek z danej szkoły, który uzyskał większą liczbę punktó
Wyniki konkursu „Granty dla Szkół"
14 grudzień 2011
Wnioski po II ocenie Ocena dokonana była z wykorzystaniem Karty oceny merytorycznej. Ocenie podlegały wnioski złożone przez dwie szkoły. Każda szkoła oceniane była oddzielnie. Wnioski wymienione poniżej zostały przekazane do realizacji oryginał ogłoszenia    
Wyniki konkursu „ Granty dla szkół"
15 listopad 2011
Ocena dokonywana była z wykorzystaniem Karty oceny merytorycznej. Ocenie podlegały wnioski złożone przez każdą ze szkół. Każda szkoła oceniana była oddzielnie. Do realizacji kierowany jest każdorazowo wniosek z danej szkoły, który uzyskał większą liczbę punktów.
Wyniki konkursu „ Granty dla szkół"
15 listopad 2011
Ocena dokonywana była z wykorzystaniem Karty oceny merytorycznej. Ocenie podlegały wnioski złożone przez każdą ze szkół. Każda szkoła oceniana była oddzielnie. Do realizacji kierowany jest każdorazowo wniosek z danej szkoły, który uzyskał większą liczbę punktów.